Кошторисна справа. Дистанційне навчання кошторисників
Отримуйте нові знання без відриву від основної діяльності!
Унікальний формат навчання кошторисників, заснований на застосуванні Інтернет-технологій.

Запишись на курс

4 320 грн

з ПДВ.
Період навчання: 21.05.24 - 16.07.24

Замовити навчання

Тепер Ви можете вивчати кошторисну справу та ціноутворення у будівництві, виконувати домашні завдання у повнофункціональних кошторисних програмах, розбиратися в тонкощах складання кошторисної документації, перебуваючи вдома, в офісі, в іншому місті...
Завдяки формату онлайн-навчання – кордонів більше немає!

Заняття 1. Кошторисна нормативна база
 • Система ціноутворення та кошторисного нормування у будівництві. Ресурсні елементні кошторисні норми.
 • Види кошторисних нормативів: державні, стандарти організацій України (СОУ), індивідуальні.
 • Порядок затвердження та зміни кошторисних нормативів.
 • Кошторисна нормативна база у програмі «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8». Пошук цін, створення індивідуальних норм, робота з технічними частинами нормативних збірників.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 2. Загальні положення щодо визначення вартості будівництва (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»)
 • Види будівництва.
 • Порядок складання кошторисної документації: об'єкт, пусковий комплекс, черга будівництва, будівництво.
 • Структура кошторису будівництва: будівельні роботи, обладнання, інші витрати.
 • Склад кошторисної документації: локальні кошториси (кошторисні розрахунки), об'єктні кошториси (кошторисні розрахунки), зведений кошторисний розрахунок, зведення витрат.
 • Типи кошторису: інвесторський кошторис, договірна ціна, взаєморозрахунки за виконані роботи.
 • Створення проекту кошторисної документації у програмі «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8».
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 3. Порядок розрахунку локальних кошторисів, частина 1
 • Склад вартості локального кошторису: прямі витрати, загальновиробничі витрати.
 • Визначення прямих витрат вартості будівництва: заробітна плата, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, визначення кошторисної вартості матеріальних ресурсів.
 • Порядок складання локальних кошторисів (кошторисних розрахунків) на будівельні роботи.
 • Розрахунок локального кошторису на будівельні роботи у ПК «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8»
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації
Заняття 4. Порядок розрахунку локальних кошторисів, частина 2
 • Особливості визначення кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт та реконструкції.
 • Особливості застосування кошторисних норм: фактори, що ускладнюють умови виконання будівельних робіт.
 • Визначення вартості демонтажу (розбирання) конструкцій. Облік у локальному кошторисі вартості матеріалів, виробів та конструкцій, отриманих після розбирання
 • Розрахунок локального кошторису на ремонтні роботи у ПК «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8».
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 5. Порядок визначення розміру витрат за придбання устаткування. Правила розрахунку загальновиробничих витрат
 • Визначення кошторисної вартості обладнання, меблів та інвентарю у складі кошторисних розрахунків та кошторисів. Необхідність урахування додаткових нарахувань на вартість обладнання. Шефмонтаж.
 • Порядок складання локальних кошторисів на придбання обладнання.
 • Визначення вартості пусконалагоджувальних робіт. Порядок складання локальних кошторисів на пусконалагоджувальні роботи.
 • Визначення загальновиробничих витрат на стадії складання інвесторської документації СНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 6. Склад додаткових витрат за розділами 1-12 зведеного кошторисного розрахунку
 • Правила розрахунку об'єктних кошторисів.
 • Склад глав зведеного кошторисного розрахунку.
 • Розрахунок додаткових витрат на будівництво тимчасових будівель та споруд при виконанні будівельних робіт.
 • Розрахунок додаткових витрат при виконанні будівельних робіт у зимовий час.
 • Розрахунок додаткових витрат при виконанні будівельних робіт у літній час.
 • СНУ «Посібник з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (наказ Мінрегіону України від 01.11.2021 №281).
 • Розрахунок інших додаткових витрат (зміст служби замовника, витрати на проведення тендеру, авторський нагляд тощо).
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 7. Склад додаткових витрат за результатом глав 1-12 зведеного кошторису. Друковані форми документів
 • Визначення адміністративних витрат будівельної організації при складанні інвесторської кошторисної документації.
 • Визначення кошторисного прибутку при складанні інвесторської кошторисної документації.
 • Визначення розміру коштів на покриття ризиків для всіх учасників будівництва.
 • Визначення коштів на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами.
 • Формування списку додаткових витрат у ПК «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8».
 • Створення пояснювальної записки до кошторисної документації.
 • Огляд друкованих форм документів у ПК «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8».
 • Друк комплектів локальних та об'єктних кошторисів - пакетний друк. Конвертація форм друкованих документів у файл формату MS Excel.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
8. Формування договірних цін. Частина 1.
 • Формування договірних цін на будівельну продукцію. Тверда ціна. Динамічна договірна ціна.
 • Основні принципи розрахунку рівня заробітної плати, вартості експлуатації машин та механізмів та поточної вартості матеріалів, виробів, конструкцій при складанні ціни тендерної пропозиції.
 • Редагування списку ресурсів у програмі «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8».
 • Облік у кошторисах ресурсів постачання замовника, орендований транспорт.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
9. Формування договірних цін. Частина 2.
 • ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Посібник з визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.
 • Приклад розрахунку вартості перевезення піску будівельного власним автомобілем підрядника.
 • Налаштування у програмі «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8» розрахунку вартості перевезення будівельних вантажів за даними підрядника.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення.
10. Формування договірних цін. Частина 2.
 • Розрахунок загальновиробничих витрат розрахунково-аналітичним методом.
 • Відрахування коштів на соціальне страхування у II блоці загальновиробничих витрат з урахуванням трудових та цивільно-правових договорів.
 • Формування списку додаткових витрат з урахуванням даних про підрядну організацію.
 • Розрахунок витрат на відрядження.
 • Розрахунок вартості перевезення працівників.
 • Особливості визначення розміру відрахувань за послуги генпідряду під час укладання субпідрядних договорів.
 • Розрахунок адміністративних витрат за даними підрядника.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 11. Особливості взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт
 • Формування актів виконаних робіт КБ-2. Акти зі 100% виконанням робіт.
 • Звітні документи на основі Актів виконаних робіт: Довідка про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3). Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві (Форма М-29). Накопичувальна відомість (Форма КС-6).
 • Розрахунок сезонних подорожчань (зимових, літніх) в Актах виконаних робіт.
 • Формування інвесторської документації, договірної ціни щодо залишків обсягів робіт на базі існуючого Акту.
 • Формування Актів приймання виконаних робіт за Виконавцями.
 • Огляд завдання для самостійного вивчення. Перелік питань для проходження Атестації.
Заняття 12. Аналіз та перевірка кошторисної документації у програмі «Будівельні Технології: КОШТОРИС 8»
 • Порівняльна відомість. Порівняння проектів.
 • Порівняльна відомість. Порівняння цін ресурсів проекту із нормативною базою.
 • Порівняльна відомість. Порядкова перевірка локального кошторису з урахуванням застосованих коефіцієнтів.
 • Читання кошторисів, виконаних в інших програмних комплексах. Формат ІБД.
 • Формування зведення витрат. Зведена відомість.
 • Підведення підсумків навчання.
Заняття 13. Підсумкова атестація
 • Теоретична частина.
 • Практична частина.
Онлайн Чат