Обновление ИСС БУДСТАНДАРТ. Версия базы 208 от 24.09.2021г.

Создано 29 Сентябрь 2021

Текущим обновлением в нормативную базу добавлены 211 документов.
ВНИМАНИЕ! Текущее обновление устанавливается на версию программы 3.20.0 от 06.05.2021

Скачать обновление

Что нового в версии базы 208.

В нормативную базу добавлены 211 документов.

В рамках актуализации тематического каталога Охрана труда был добавлен новый указатель действующих нормативных документов, а также новые нормативные документы:

 • Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 13 вересня 2021 року
 • НПАОН 74.2-1.07-21 Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин
 • НПАОП 27.0-7.04-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості
 • НПАОП 27.1-7.48-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві
 • НПАОП 0.00-7.19-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив

Актуальные документы текущего обновления:

 • ДСТУ 9016:2020 Метрологія. Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Методика повірки
 • ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу
 • ДСТУ EN ISO 4254-9:2019 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Рядкові сівалки (EN ISO 4254-9:2018, IDT; ISO 4254-9:2018, IDT)
 • ДСТУ EN 13141-6:2019 Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 6. Комплекти витяжної вентиляційної системи для приватних будинків (EN 13141-6:2014, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 19225:2019 Підземні гірничі машини. Мобільні машини для доставлення на поверхню. Вимоги щодо безпечності врубово-навалювальних і стругових машин (EN ISO 19225:2017, IDT; ISO 19225:2017, IDT)
 • ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15939:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Процес вимірювання (ISO/IEC/IEEE 15939:2017, IDT)
 • ДСТУ EN 16327:2018 Пожежогасіння. Напірні пінозмішувачі (PPPS) та системи пожежогасіння компресійною піною (CAFS) (EN 16327:2014, IDT)
 • ДСТУ EN 1870-14:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 14. Верстати вертикальні для обрізання плит (EN 1870-14:2007+A2:2012, IDT)
 • ДСТУ EN 12385-10:2018 Канати сталеві. Безпека. Частина 10. Канати одинарного звивання для загального застосування в будівництві (EN 12385-10:2003+А1:2008, IDT)
 • ДСТУ EN 13493:2017 Геосинтетичні бар`єри. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва об`єктів для зберігання та захоронення твердих відходів (EN 13493:2013, IDT)

По заявкам пользователей были добавлены:

 • ДСТУ CLC/TS 50131-2-9:2017 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-9. Сповіщувачі активні інфрачервоні променеві (CLC/TS 50131-2-9:2016, IDT)
 • ДСТУ ISO 1522:2015 Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом (ISO 1522:2006, IDT)
 • ДСТУ 7884:2015 Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення
 • ДСТУ 7886:2015 Захист довкілля. Паспорт екологічний лісогосподарського підприємства. Основні положення
 • ДСТУ 8215:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги збережуваності та методи випробовування
 • ДСТУ 7498:2014 Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ EN 60974-12:2014 Устатковання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів (EN 60974-12:2011, IDT)
 • ДСТУ EN 61187:2014 Обладнання електричне та електронне вимірювальне. Документація (EN 61187:1994, EN 61187:1994/AC:1995, IDT)
 • ДСТУ EN 12417:2014 Безпечність верстатів. Обробляючі центри (EN 12417:2001+A2:2009, EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010, IDT)
 • ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціювання