Обновление ИСС БУДСТАНДАРТ Версия базы №96 от 6.11.2015г.

Создано 09 Ноябрь 2015

Текущим обновлением в базу добавлены 286 документов.
Добавлены шаблоны(бланки) документов по экологии, пожарной безопасности и охране труда.

Скачать обновление

Что нового в версии базы 96 от 6 ноября 2015 года

Актуальные документы текущего обновления:

 • ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
 • ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва. Поправка
 • ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 • ДСТУ ISO 11442-1:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 1. Вимоги конфіденційності (ІSO 11442-1:1993, ІDT)
 • ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості
 • ДСТУ EN 12385-1:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12385-1:2002+А1:2008, IDT)

По заявкам пользователей добавлено:

 • РД 39-1-1151-84 Технічні вимоги на розбракування насосно-компресорних труб
 • РД 39-0148070-210-87 Нормативи трудовитрат на складання технологічних схем, проектів розробки і техніко-економічних обґрунтувань коефіцієнта вилучення нафти
 • ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем (ГОСТ 2.702-2011, IDT). Поправка
 • ДСТУ 4311:2004 Система розробляння та поставлення продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії. Основні положення